Tutaj jesteś Strona główna Szkoły językowe For you nauka języków obcych
TOP 100 of POLAND: 2023, 2022, 2021
9.8Ocena końcowa
9.9Indeks zadowolenia
5 - googleMaps
4.9 - facebook
9.5Indeks popularności
129 ocen - googleMaps
75 ocen - facebook
For You Nauka Języków Obcych
531 750 702
ul. Frycza Modrzewskiego 12 (II piętro), wejście od ulicy
43-300 Bielsko-Biała
Poniedziałek
10:00-18:00
Wtorek
10:00-18:00
Środa
10:00-18:00
Czwartek
12:00-19:00
For You to szkoła języków obcych w centrum Bielska Białej. Jesteśmy zespołem zaprzyjaźnionych pasjonatów lektorów, szkoły językowej z Bielska Białej, którzy stawiają na relacje oraz na swobodną komunikację w języku obcym. Kogo i czego uczymy? Uczymy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz chorwackiego, począwszy od dzieci w wieku 2-7 lat metodą TEDDY EDDIE, dzieci 8-13 lat metodą PICARO, poprzez ósmoklasistów, licealistów, maturzystów, aż po osoby dorosłe, zaczynające swoją przygodę z językiem metodą DIRECT, a na bardziej zaawansowanych poziomach, metodą KONWERSACYJNĄ. Naszą misją jest nauczanie zgodnie z tym jak się uczy mózg, czyli wzbudzamy ciekawość i stawiamy na przetwarzanie głębokie starając się nie używać metod podających (nie podajemy informacji na tacy, mobilizujemy do myślenia), czyli maksymalnie aktywizujemy uczniów. Na zajęciach jest wiele różnorodnych zabaw i gier. Zajęcia są mocno oparte o budowanie kompetencji miękkich (inteligencja emocjonalna, poczucie wartości, komunikacja) i dodają pewności siebie. Uczymy tego co praktyczne, tego co jest do wykorzystania w życiu.

Wywiad z laureatem

Data wywiadu: 18.05.2023

Skd wziął sipomysł na otworzenie własnej działalnoci i od kiedy Pani prowadzi szkołę jzyków obcych?

Zawsze wydaje mi si, e to ledwie kilka lat, a gdy sprawdziłam tinformacj, okazało si, e szkołę prowadz9 lat. Czas leci nieubłaganie. W przyszłym roku bdziemy witowa10-lecie.

Generalnie nie zakładałam, e firma sitak rozronie. Nie sdziłam, e bdzie szkołą mocno rozpoznawalnw Bielsku-Białej. Sam pomysł narodził siz pasji do ludzi i nauczania jzyków obcych (z wykształcenia jestem anglist). Zaczynałam, uczc ludzi jzyka angielskiego. A e jestem obdarzona dobrymi umiejtnociami relacyjnymi, to grono, które chciało size mnuczy, sipowikszało i powikszało. Wtedy obudziła siwe mnie dusza przedsibiorcy i uwiadomiłam sobie, e sama nie dam rady uczyatylu osób. Tak zaczęłam zatrudnialektorów.

Na pocztku były to usługi z dojazdem, bez wynajcia lokalu. Póniej zobaczyłam, e moi lektorzy nie chcdojeda: tracczas, pienidze na paliwo itd. Dla mnie to tejest wikszy koszt i zaczęłam sirozgldaza lokalem. Najpierw był mniejszy, potem wikszy, a teraz jest to duy lokal, w którym obecnie simiecimy. Z roku na rok szkoła powikszała sio liczblektorów i klientów. Ja od kilku lat junie ucz. Wiedziałam, e w pewnym momencie muszzająć sizarzdzaniem firmi tak tesistało.

Co sprawia, e Pani usługi stak bardzo cenione?

Myl, e to jest zasługkadry, którmam. Naprawdmam fantastycznych lektorów, fantastyczne dziewczyny w sekretariacie. Gdybym miała poszukać źródła, dlaczego to wszystko owocuje takimi opiniami, to nazwałabym to jednym słowem: relacje. Bardzo duy nacisk kładziemy na relacje. Ja jestem osob, która prowadzi tryb zarzdzania relacyjny. Wane sdla mnie kanały komunikacji i sposób, w jaki komunikujsiz moim personelem, zespołem. Mówi si, e „ryba psuje siod głowy”, tak samo w drugstron– wszystko zaczyna siod szefa. To, w jaki sposób ja utrzymujrelacje, z ludmi, z którymi pracuj, owocuje póniej na to, w jaki sposób oni traktujnaszych kursantów. Na ten moment ja z kursantami nie mam adnego kontaktu. Nawet nie wiem, kto dokładnie siu nas uczy. Ogromnzasługjest włanie to, jak ta kadra lektorska z kursantami pracuje.

Wiele osób przychodzi na zajcia z poczuciem bycia gorszym, z obawprzed odrzuceniem, z obawprzed omieszeniem. My wychodzimy temu naprzeciw. Nie patrzymy na kursantów tylko jak na osoby, które chcsinauczyjzyka, ale tetakie, którym trzeba dodaskrzydeł, zmotywowa, nawet ukierunkowaczasami. Dla nas to jest bardzo wane, aby kursanci nie tylko uczyli sijzyka, ale tetego, e swartociowi – bez wzgldu na wszystko. Sama znajomość jzyka ich nie definiuje. Niech przychodzz rozpostartymi skrzydłami i podniesionym do góry czołem.

W szkole nauczany jest tylko jzyk angielski, czy przez lata to sizmieniło?

Tak, jak najbardziej mamy inne jzyki. Rozwinlimy szkołę włanie pod ktem rónorodnoci. Oprócz angielskiego uczymy teniemieckiego, hiszpaskiego, włoskiego i rosyjskiego. Od niedawna wprowadzilimy tenaukpolskiego dla osób z Ukrainy. Te usługi prowadzimy dla dzieci, młodziey i dorosłych.

Uczymy maluchy juod 2 roku ycia, metodlicencyjnTeddy Eddie. Cieszy siogromnpopularnociwród rodziców. Dla jzyka hiszpaskiego mamy metodlicencjonowanColorin Colorado. W przypadku angielskiego na niszych poziomach uczymy metodDirect. Komunikacyjny

styl, w którym juod pierwszych zajęć osoby uczsimówiw obcym jzyku. Tak samo jest jzykiem niemieckim, włoskim. W jzyku hiszpaskim uczymy równiemetodbezporedni.

Troszeczktych jzyków jest, chonie da siukry, e j. angielski jest tym przodujcym. Tutaj najwicej mamy kursów. Jest tenajwiksze zapotrzebowanie. Ale tedużą popularnocicieszy sihiszpaski. Zwłaszcza wród dzieci. Widz, e rodzicom zaley, aby dzieci wyrastały w duchu takiej dwujzycznoci, a e hiszpaski jest bardzo ładnym jzykiem, tak jak włoski, to jest coraz wiksze zapotrzebowanie równiena te jzyki.

Czy praca zawodowa oraz bycie przedsibiorcw szkole jzykowej trwa przysłowiowe 24 godziny na dob? Jak to u Pani wyglda?

Na pocztku faktycznie była to dla mnie praca 24 godziny na dob, poniewabyłam w mojej firmie wszystkim. Ja zaczynałam od zera finansowego, czyli nie miałam wsparcia, ani rodków na to, aby wejść z ogromnpompna rynek. Na tamten moment miałam tylko dofinansowanie z Urzdu Pracy. To, co mogłam da, aby moja firma sirozwijała, to mój czas. Wtedy tenie było za bardzo rodków, aby zatrudnialudzi. Generalnie zajmowałam siwszystkim sama. Uczyłam, pracowałam w sekretariacie, sprztałam w lokalu (gdy jugo wynajlimy).

Natomiast z czasem te obowizki zaczęłam szybciutko delegowa. Dlatego te, e wiedziałam, e nie jestem we wszystkim najlepsza. Wiedziałam, e sama nie dwigntakiego ogromnego ciężaru. Zaczęłam tezauwaa, e moi lektorzy wietnie sobie radzw nauczaniu. Miałam do nich coraz wiksze zaufanie. Przekazywałam im moich klientów, a sama zaczęłam zajmowasimarketingiem i zarzdzaniem.

Teraz jestem ogromnszczęściar. Pracujnaprawdniewiele. Myl, e mojpracmogłabym podsumowajako 2-3 godziny dziennie. W momencie, gdy mamy przygotowania do duych projektów, wtedy jest to dłuej. Mamy przy tym wszystko tak usystematyzowane w formie procedur, e kady zajmuje sitym, co trzeba. Na ten moment moim najwikszym marzeniem jest miemenadera, aby juw ogóle uwolnisiod nadzorowania. Interesujsipsychologi. Obecnie studiujzupełnie inny kierunek, którym smediacje. To jest kierunek, w którym chciałabym pójść. Take to dziecko, którym jest szkoła jzykowa, jest rozwinite na tyle, e mogje oddatak w 80% komu, kto bdzie je nadzorował i budowasobie t„drugnog”.

Cieszsi, e należę do grona przedsibiorców, dla których firma to nie s24 godziny na dob. Myl, e do tego trzeba dojrzei temocno przewartociowasobie ycie. Zastanowisi, co jest najwaniejsze. A e dla mnie wany jest mąż, aby miew yciu pasje i wity spokój, to bardzo szybko sizorientowałam, e muszdelegowa. (miech) Jestem zwolennikiem delegowania. Moi pracownicy slepsi ode mnie na rónych płaszczyznach. Dla mnie to ogromne błogosławiestwo mietak cudownych pracowników, którzy zaskakujmnie pozytywnie na kadym kroku. Firma idzie do przodu, rozwija si, a ja mam czas. I to jest wspaniałe.

Tak jak Pani wspomniała, potrzebny jest do tego konkretny etap w rozwoju firmy.

Dokładnie. Na pocztku nie jest to moliwe. Szczególnie gdy nie mamy odpowiednich rodków finansowych i kadry. Potem trzeba delegowa. Najtrudniejszrzeczjest to „puci” i uwiadomisobie, e nie jestemy najlepsi we wszystkim. Dazgodna to, e ktomoe zrobipewne rzeczy lepiej od nas. To jest ten warunek: pucidziecko.

Czy wyrónienie Top 100 of Poland, pochodzce w całoci od zadowolonych klientów, jest dla Pani powodem do radoci?

Tak, bardzo siciesz. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie. Nawet nie wiedziałam, e stakie rankingi. Take oczywicie, dla mnie to jest mega wane. Dla kadej firmy wizerunkowo kade jedno uznanie jest wane. Ludzie lubichodzitam, gdzie jest dobrze jakociowo. A takie wyrónienie włanie o tym wiadczy. Mega siciesz. Bdziemy mogli sipochwalikolejnym sukcesem, który osignlimy. Dziki temu tejeszcze wicej osób bdzie sichciało u nas uczy.

Co chciałaby Pani przekazaswoim klientom?

Kochani, bardzo mocno Wam dzikuj, e doceniacie naszprac– to, co robimy. To, co robinasi lektorzy. To, co robidziewczyny z sekretariatu. To, w jaki sposób jestecie obsłueni. Mega dzikujWam za to, e polecacie naszszkołę dalej. Za to, e te usługi sdla Was tak wartociowe, e decydujecie sipolecanas znajomym, przyjaciołom. Chciałam powiedzie, e to dla nas bardzo duo znaczy. Tak naprawdnasza marka to Wy.

Oczywicie zachcam kadego, kto chce sirozwinąć jzykowo, do tego, aby u nas spróbowa. Dowiadczytego, co proponujemy. Mamy bezpłatne zajcia próbne. Take zapraszamy – mona przyjść na takie zajcia: zobaczy, kim my jestemy, poznalektora, poznametod.

Dzikujza to. Doceniam bardzo, e mogbywród wyrónionych. To dziki Wam, naszym klientom.

For You Nauka Języków Obcych

Jesteś właścicielem tej firmy?

Dowiedz się, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
Kliknij tutaj
„Serdecznie gratuluję zwycięzcy!”
Prezentowana firma jest zwycięzcą konkursu TOP 100 of Poland w kategorii Szkoły językowe. Należy do 100 najlepszych firm w Polsce w branży.
Zobacz także inne firmy z tej branży
Składowe oceny

Indeks zadowolenia

Wskaźnik opinii to średnia ważona ocen we wszystkich portalach internetowych. Np. jeśli firma ma na portalu A ocenę 4/5 wystawioną na podstawie 10 ocen. Natomiast na portalu B ocenę 5 na 5 wystawioną na podstawie 90 ocen. To wskaźnik opinii wyliczamy:
(4/5.10.5/5.90 )/100= 9,8/10

Indeks popularności

Współczynnik popularności jest liczbą opinii o danej firmie w odniesieniu do maksymalnej liczby opinii posiadanych przez firmę, która ma ich najwięcej w danej branży. Tak więc firma która ma najwięcej opinii dostaje 10 punktów za współczynik popularności. Firma która ma połowę tej ilości dostaje 5 punktów.
Twoja firma znajduje sie na liście?
Odbierz materiały marketingowe.
Skontaktuj się z nami
TOP100 sp. z o.o
UL. Legnicka 59d/b2
53-203 Wrocław
Poland

kontakt@top100.pl

Zaloguj się

aby, przejść do edycji podstrony laureata